• Ochotnicza straż pożarna w Brzozówce

    Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

  • Matka Boska Przymilna

    Patronka Strażaków z Brzozówki

  • Telefony alarmowe

    998 lub 112

Nasza działalność

Akcje pożarnicze

Interwencje wysokościowe

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Likwidacja miejscowych zagrożeń

Udział w uroczystościach kościelnych

Działania prewencyjne

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozówce